Woonzorgcentrum de Martinushof

Samen met de Martinushof

In Twello (Duistervoorde) ligt het woonzorgcentrum de Martinushof. Een sfeervol aangekleed gebouw waar gespecialiseerde ouderzorg wordt gegeven.

 

 

Dankzij de mooie ligging van dit gebouw zijn er voor de bewoners veel mogelijkheden tot het maken van een wandeling. Sinds de verbouwing in 2013 biedt deze locatie naast 20 zorgplaatsen, ook ruimte aan 32 bewoners met dementie in kleinschalig wonen.

 

Mogelijkheden

U bent van harte welkom bij Trimenzo. Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen biedt de Martinushof een prachtige omgeving, met daarin de juiste zorg en gezelligheid.

Met een veilig gevoel zelfstandig blijven wonen? Dat kan, de Martinushof biedt 16 plekken aan voor dementerende ouderen met (het?) zorgzwaartepakket 5 of hoger.

Ook ouderen vanaf 55 jaar kunnen zelfstandig wonen. Op het terrein in de directe omgeving van het woonzorgcentrum van de Martinushof staan 62 aanleunwoningen.

 

Geschiedenis

Omstreeks 1950 ontstond in Twello (Duistervoorde) de behoefte aan een woonzorgcentrum voor Rooms Katholieke ouderen. In 1954 starte de bouw van de Martinushof. Tot 1981 is dit oude gebouw gebruikt. In dat jaar is de eerste paal geslagen voor het huidige gebouw.

 

Zorg van Trimenzo

In overleg met u (of indien gewenst met uw mantelzorg) wordt de zorg- en dienstverlening afgestemd op uw behoeften en wensen en op de indicatie die is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uitgangpunt hierbij is dat u zelf aangeeft wat u graag wilt en kunt. Hierdoor blijft uw onafhankelijkheid en zelfstandigheid zo groot mogelijk. 
Het leveren van zorg en diensten wordt uitgevoerd met respect voor een gelijkwaardige relatie tussen u en de medewerkers van Trimenzo.

 

 

 

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016