512 Zonnepanelen op zorghuis De Benring dankzij de crowd

30 november 2015

Dankzij 119 investeerders is het eerste doorbraakproject van ZonOpZorg een feit. Op zorghuis De Benring in het Gelderse Voorst worden begin 2016 de 512 zonnepanelen geplaatst. Urgenda is samen met woningcorporatie Habion, onder andere eigenaar van zorghuis de Benring, het initiatief ZonOpZorg gestart om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. 

"In vijf weken hebben we, via crowdfundingswebsite Zonnepanelendelen, de benodigde
€ 160.000,- opgehaald. Het kost zorginstellingen niets, omdat burgers betalen. Instellingen houden hun geld daardoor beschikbaar voor de zorg. Wij hopen dat er een inspirerende werking vanuit gaat en ook de andere 1900 zorghuizen in Nederland van zonnepanelen kunnen worden voorzien’’, vertelt projectleider Wigger Verschoor van Urgenda.

Minder elektriciteitskosten en hoger rendement op investering
Zorghuizen met zonnepanelen zijn in Nederland nog vrij schaars, ondanks het potentieel van de vaak grote en platte daken. Tevens gebruiken zorghuizen relatief veel energie, wat elk jaar flinke kosten met zich meebrengt. In een tijd waarin veel zorghuizen het financieel moeilijk hebben is het zaak om die kosten naar beneden te krijgen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken.

De 512 zonnepanelen op de Benring wekken net zo veel op als circa 45% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, wat gelijk staat aan het verbruik van 33 huishoudens. De duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt door de bewoners van de Benring zelf en de crowdfunders ontvangen een jaarlijks rendement in euro’s met een vast rendement tussen de 3,0 en 4,8%, afhankelijk van hoe goed de zon het heeft gedaan dat jaar. Na 16 jaar krijgt men de inleg gewoon weer terug en vanaf dat moment heeft de Benring een 45% lagere energierekening, wat in het meest gunstige geval kan oplopen tot een besparing van
€ 170.000,- aan energielasten over 25 jaar.
 
Samen sneller duurzaam
"Geweldig, waar in heel Nederland verzorgingshuizen puzzelen over hun toekomst maakt De Benring in Voorst een flitsende doorstart. Jongelui wonen in het aanleuncomplex, een lokale woonzorgcoöperatie doet de woningtoewijzing, Habion maakt het gebouw geschikt voor scheiden wonen en zorg, ’s Heerenloo huurt een gang voor mensen met een verstandelijke beperking, Trimenzo regelt de thuiszorg, dagbesteding en een kleinschalige woonvorm voor dementerenden, een sociaal ondernemer zorgt voor het eten en het vertier en Wigger Verschoor van Urgenda legt het hele dak vol met zonnepanelen. Als dat niet duurzaam is!", aldus Henk Jan van Essen, Directeur bestuurder Trimenzo.

Een betere wereld achterlaten
De initiatiefnemers willen laten zien dat niemand te oud is om het duurzame voorbeeld te geven. Door zorghuizen in Nederland via ZonOpZorg zelf een deel van hun energie duurzaam op te laten wekken, dragen de crowdfunders hun steentje bij aan een volhoudbare wereld voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. (Groot)ouders kunnen nu letterlijk een zonnepaneel aanschaffen voor hun kind of kleinkind. Bij de tijd dat zij gaan studeren is er zo een mooi duurzaam spaarpotje gegroeid. Zo kan iedereen, ook mensen zonder een eigen geschikt dak voor zonnepanelen, bijdragen aan meer duurzame energie in ons land.

Op naar 100%
Peter Boerefijn, directeur van woningcorporatie Habion, eigenaar van 80 zorghuizen, waaronder De Benring: “Ik was geraakt door de woorden van mevrouw Post in De Benring in Voorst. Zij zei: “Jullie moeten ook verder. Jullie willen ook oud worden. Ik vind de vooruitgang fantastisch.” Dat geeft maar aan dat niet alleen jong iets over heeft voor oud, maar oud ook voor jong. Dit geeft ons zoveel energie. Op naar het volgende dak. We hebben er al twee op het oog, in Zwolle en Loenen aan de Vecht. Op naar 100% ZonOpZorg in Nederland”. 
 
Momenteel worden de volgende projecten van ZonOpZorg voorbereid en is de voorinschrijving al geopend via www.zonnepanelendelen.nl/project/debenring

Kijk voor meer informatie op www.zonopzorg.nl en de video
 

 

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016