Bejaardenhuis: een tweede leven

23 juni 2014

VOORST - Afgelopen zaterdag vond er in het dorpshuis te Voorst de eerste landelijke dag voor deelnemers aan het experiment Bejaardenhuis een tweede jeugd plaats. Woningcoöperatie Habion, initiatiefneemster van het plan, is vorig jaar november gestart met het experiment en gaf nu aan een groot aantal belangstellenden uitleg over de voortgang.

Als er iets is wat in deze tijd (vele) senioren bezig houdt is wel de toekomst van de bejaarden en verzorgingshuizen. Dat bleek ondubbelzinnig in de getoonde documentaire. De filmers hebben enige tijd als bewoner van de Benring kunnen ervaren hoe het momenteel gesteld is in een bejaardenhuis. De film gaf een goede impressie van bewoners en hoe jonge mensen aan kijken tegen deze vorm van opvang en wonen, want zij zijn uiteindelijk weer de toekomstige bejaarden. Uit het oogpunt van de jongeren: hoe zou ik zelf oud willen worden, kwam het huidige beleid er niet goed vanaf. Een beleid, dat overigens al 40 jaar gevoerd wordt, is volgens hen nodig aan verandering toe. Dat houdt niet in dat zij instemmen met het huidige overheidsbeleid dat de veranderingen in de verzorgingsstaat wel heel erg ver wil doorvoeren.

Bejaardenhuis een tweede jeugd
In het najaar van 2013 is Habion het experiment ‘Bejaardenhuis een tweede jeugd’ begonnen, dat loopt tot in 2015. Kern is om ouderen een aantrekkelijk thuis te bieden waar het veilig en gezellig is. Waarbij men als partners in de keten de overgang voor ouderen en hun naasten van zelfstandig wonen naar samen wonen verzachten. Samen redzaam zijn in plaats van zelfredzaam. Dan ontstaan er woongebouwen voor en van ouderen die zelf bepalen op welke wijze ze de beperkingen van het ouder worden te lijf gaan. Waar oud en jong uit de buurt zich verenigen in woonzorgcoöperaties en zelf hun woon- en zorgvraag inkopen. Waarbij Habion als organisatie worden gevraagd om mee te doen in plaats van uit te voeren wat anderen voor onze bewoners bedacht hebben. Vanzelfsprekend spelen ook lokale demografische factoren en de vraag naar (zware) zorg een rol bij het bepalen van de oplossingsrichting.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016