Belangrijke stappen in voortbestaan de Benring

17 april 2014

Met de ondertekening van een intentieverklaring zijn maandag belangrijke stappen gezet in het voortbestaan van de Benring in Voorst. Zorgaanbieders Trimenzo en ’s Heeren Loo zijn met woningcorporatie Habion gekomen tot een concept waarbinnen ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en jongeren met elkaar samenwonen en -leven. Ter ondersteuning van de plannen heeft vanuit de lokale gemeenschap een vierde partij zich aangesloten bij het samenwerkingsverband: de Woonzorgcoöperatie Voorst en omgeving.

De vier partijen streven ernaar dat ouderen en mensen met een verstandelijke beperking gewoon in de Benring kunnen blijven wonen, ongeacht de vraag of ze zorg nodig hebben. Belangrijke voorwaarden die de partijen hebben gesteld aan wonen in de Benring zijn zorg op maat, veiligheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Woonzorgcoöperatie Voorst en omgeving
Verbindende schakel tussen de betrokken partijen is de nieuwe woonzorgcoöperatie. De woonzorgcoöperatie krijgt een rol bij de woningtoewijzing, de keuze voor de zorg, het organiseren van activiteiten in de Benring, de organisatie van de dagbesteding. Kortom, allerlei zaken die het naast het wonen aantrekkelijk maken om in de Benring te wonen of er een bezoek te brengen. Naast de woonzorgcoöperatie is in het nieuwe concept een belangrijke rol weggelegd voor de vrijwilligers die ook nu al actief zijn in de Benring. De verwachting is dat er in de toekomst een groot beroep op hen zal worden gedaan. De woonzorgcoöperatie heeft daarom samen met Trimenzo alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst om de plannen met hen te bespreken.

Zoals het er nu naar uitziet, komen de bestaande aanleunwoningen beschikbaar voor de jongeren uit Voorst. Zij gaan diensten leveren aan de bewoners van het verzorgingshuis. In de algemene ruimten van het verzorgingshuis komt ruimte voor dagbesteding en plaatselijke verenigingen. Er wordt gezocht naar een sociaal ondernemer om mede te zorgen voor reuring. De bedoeling is ook om een zorghotel met zes kamers in de Benring te vestigen. En er is ruimte voor een nieuw concept: ‘Kom logeren’. Binnen dit concept kunnen mensen vanuit andere zorghuizen in de Benring komen logeren en proefwonen. Mogelijk dat de Benring in de toekomst ook plaats gaat bieden aan jongeren van de Beele. De plannen worden nog verder uitgewerkt en binnen de betrokken organisaties getoetst op haalbaarheid. De huidige bewoners kunnen gewoon blijven wonen in de Benring. In de komende tijd wordt toegewerkt naar een situatie van scheiden van wonen en zorg. Hierbij kunnen nieuwe bewoners een appartement huren in het gebouw waar zij zorg van Trimenzo ontvangen via thuiszorg.

Verbouwing
Om de Benring aan te passen aan de nieuwe situatie en aan moderne wooneisen, vindt de komende jaren een gefaseerde verbouwing plaats. Sommige kamers worden samengevoegd en een aantal badkamers wordt vergroot. De aanleunwoningen worden gemoderniseerd en verbouwd samen met de jongeren die er gaan wonen.
 

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016