Benoeming nieuwe cliëntenraad Trimenzo

30 april 2014

Woensdag 23 april werd er in het Grotenhuis de nieuwe cliëntenraad van Trimenzo benoemd. Voorheen werden de cliënten vertegenwoordigd in een cliëntenraad voor de woonzorgcentra en een cliëntenraad voor de divisie Thuiszorg & Hulp. Deze cliëntenraden worden nu samengevoegd tot één inspraak- en adviesorgaan voor alle cliënten van Trimenzo in het Grotenhuis, de Martinushof inclusief kleinschalige woonvormen, de Benring en alle mensen die thuis worden verzorgd.

In de Suite, de uitnodigende gemeenschapsruimte van het Grotenhuis is het gezellig druk. Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Trimenzo, Els Wesselink, spreekt de openingswoorden. De cliëntenraad zal vandaag een officieel feit worden. Aan tafel hebben plaats genomen Riek Fransen, namens cliënten van de Benring, Willemien Haarman, namens de Martinushof, Hanny v.d. Lee, vertegenwoordigt het Grotenhuis, Henk Lammers maakt gebruik van thuiszorg en huishoudelijke hulp van Trimenzo, de heer voor de Poorte is cliënt van thuiszorg en hulp, Erik Ackema, ervaringsdeskundige, heeft eerder verschillende vormen van zorg aan huis ontvangen en mevrouw Pereboom, wonend in de aanleunwoningen bij MH, eerst lid van de intramurale crew, later van thuiszorg en Hulp. Voor Kleinschalig wonen is men op zoek naar een vertegenwoordiger.

Zo lang mogelijk thuis wonen stimuleren
Directeur Henk Jan van Essen benadrukt nog eens hoe belangrijk de begeleiding is van mensen die zo lang mogelijk thuis willen wonen. “Binnen de muren gaan zaken hand in hand met ontwikkelingen buiten de muren”, aldus van Essen en daarmee doelt hij op de intramurale zorg, die dag- en nachtbegeleiding biedt voor mensen intern en het aanbod van extramurale zorg, de dienstverlening en begeleiding die beschikbaar is voor mensen die zelfstandig thuis wonen. Volgens van Essen zal in de toekomst meer de aandacht gericht zijn op zwaardere zorg.

Wettelijke rechten
Henk Jan van Essen legt uit de Cliëntenraad een wettelijke positie heeft met de bijbehorende rechten, om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de instelling. De Cliëntenraad weet wat er leeft onder de cliënten en vertaalt de gezamenlijke meningen in adviezen aan de zorgaanbieder. De raad heeft recht op informatie en overleg, adviesrecht, verzwaard adviesrecht en het recht een lid voor te dragen voor de Raad van Toezicht. Samen met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en Raad van Toezicht neemt het managementteam besluiten en zet een koers in. De nieuwe overeenkomst wordt getekend door directeur Henk Jan Essen en voorzitter Els Wesselink. Alle leden van de cliëntenraad ontvangen als dank voor hun belangeloze inzet een kleurrijk voorjaarsboeket.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016