Bewoners trots op appartementencomplex 'De Badijkhof'

30 oktober 2014

TWELLO - De grote wens van een groot aantal bewoners om duidelijk aan te geven dat het sinds enige tijd gaat om zelfstandig wonen nabij Het Grotenhuis, is in vervulling gegaan. Met de onthulling van het naambord ‘De Badijkhof’ voor het appartementencomplex is het begrip ‘aanleunwoningen’ verleden tijd.

Het Grotenhuis kent een lange geschiedenis. In het jaar 1956 werd het verzorgingshuis met de daarbij behorende aanleunwoningen in gebruik genomen. Door de jaren heen hebben tal van renovaties en verbouwingen er voor gezorgd dat men qua woongenot met de tijd mee ging. In april 2001 werd door de heer Bruines (Bestuurslid St. Het Grotenhuis) de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van 56 aanleunwoningen en 28 koopwoningen. De laatste grote aanpassing vond plaats in 2013, waarbij het Atrium flink werd aangepakt. Door een financiële bijdrage van de Stichting Het Grotenhuis is het onlangs nog aangepast, dit om meerdere gezamenlijke activiteiten te kunnen organiseren. Het is nu echt een multifunctionele ruimte geworden, iets waar de bewonerscommissie zich geruime tijd voor heeft ingezet.

Tijdens een gezellige bijeenkomst, die vooraf ging aan de onthulling, feliciteerde de heer Van Essen namens Trimenzo de bewonerscommissie en de Vereniging van Eigenaren met het bereikte resultaat. ‘’U als bewoners bent met dit initiatief uw tijd ver vooruit’’, daarmee doelend op de grote veranderingen op maatschappelijk en zorg gebied. ‘’Het Grotenhuis gaat (moet) een andere richting op, we zien ons geplaatst voor een nieuwe taakstelling. Wat de consequenties op termijn zullen zijn is nog niet helemaal duidelijk,.’’ Aldus Van Essen.

Ook bij het Grotenhuis zijn de veranderingen, die van overheidswege worden opgelegd voelbaar. Een van de vele veranderingen die al zijn ingevoerd is dat er niet meer gesproken wordt van aanleunwoningen maar van zelfstandige woningen. De Vereniging van Eigenaren en de Bewonerscommissie hebben onlangs het initiatief genomen om onder een eigen naam: De Badijkhof, verder te gaan.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016