Bezuinigingen bij zorgorganisatie Trimenzo

18 mei 2016

REGIO.- Trimenzo krijgt net als andere zorginstellingen steeds minder budget voor het leveren van zorg aan haar cliënten. Dit is een gevolg van de landelijke bezuinigingen in de zorg. Het budget voor 2016 is aanmerkelijk lager dan vorig jaar, waardoor het nemen van bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk is. Dit jaar ontvangt de organisatie van het Zorgkantoor nog maar 93% van het budget Wlz-zorg (langdurige zorg) ten opzichte van de zorg die vorig jaar geleverd is. Dit budget is niet meer in evenwicht met de hoeveelheid uren die de organisatie inzet voor het leveren van zorg aan haar cliënten en dus met de kosten voor personeelsinzet. In de afgelopen periode zijn al veel bezuinigingen doorgevoerd die niet direct het zorgproces raakten zoals een forse teruggang in de overhead. Trimenzo is nu genoodzaakt om ook te gaan bezuinigen op de directe zorgverlening, waarbij het blijven leveren van verantwoorde zorg voorop staat.

De bezuingingen worden gerealiseerd door de zorgverlening op een andere manier te organiseren. Nog meer dan voorheen zal de organisatie samen met haar cliënten en hun familie kijken welke zorg en ondersteuning geboden kan worden, passend bij de gestelde indicatie en op welke wijze deze maatwerk-zorg zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Trimenzo heeft van oudsher een hoog kwaliteitsniveau en grote betrokkenheid bij haar cliënten, waardoor vaak meer wordt gedaan dan de indicatie. Ook zal in grotere mate een beroep worden gedaan op de mantelzorger om daar waar mogelijk ondersteuning te bieden. Er verandert niets aan de zorg zonder vooraf overleg en alleen in het geval dit verantwoord is voor de betreffende persoon. 

Met deze bezuiniging wil de organisatie een personeelsreductie realiseren van 20 fte door natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het beperken van de inzet van flexmedewerkers.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016