Coöperatie gaat op zoek naar leden

06 augustus 2014

VOORST - Op 9 mei 2014 is de woonzorgcoöperatie UA Voorst en omgeving opgericht. Deze coöperatie heeft in algemene zin ten doel: het behouden van De Benring voor het dorp Voorst. In de statuten staat het precies omschreven: 1. het nastreven en behouden van voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en jongeren. 2. Het (doen) verlenen van zorg, voor zover dit niet door enige andere instantie wordt geleverd. 3. Het realiseren en in stand houden van een ontmoetingscentrum in woongemeenschap De Benring voor bewoners en andere inwoners van het dorp en omgeving. 4. Het voeren en onderhouden van contacten met bedrijven en instellingen die zich bezighouden met de zorgverlening en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Voorzitter van het voorlopige bestuur is Berend Derksen, secretaris is Henk Marsman en penningmeester Henk van Beek. Ze worden bijgestaan door de bestuursleden Paul Bril, Debby van den Hoogen. Gert te Kampe, Gerrie Netjes, Peter Roessingh en Kelsey Vos.

Toekomst
Na 40 jaar (De Benring werd in 1972 geopend als bejaardentehuis) is er wel het een en ander veranderd in de seniorenhuisvesting en woon/zorg sector. Als de plannen in De Benring doorgang vinden zal dit woon/zorgcomplex tenminste weer 20 jaar mee kunnen. Belangrijk want dorp Voorst telt nu 375 inwoners boven de 70 jaar! Door de plannen die eigenaar Habion heeft met De Benring is op eigen initiatief van een aantal Voorsternaren de coöperatie opgericht met de opzet om namens de Voorsternaren een volwaardig gesprekspartner te zijn tijdens de besprekingen van de toekomstplannen voor De Benring met de betrokken partijen Habion, Trimenzo en ’s Heerenloo. Door de verandering in de wet (het loskoppelen van zorg en wonen) staan er ingrijpende veranderingen voor de deur. Eigenlijk moet de nieuwe wet al in januari 2015 ingaan. De uitvoering van de WMO ligt dan bij de gemeentes, maar er is wel 25% bezuinigd. Hoe dat precies gaat verlopen is nog onduidelijk. Hoe dan ook het vertrekpunt van de coöperatie is: De huidige bewoners moeten kunnen blijven wonen binnen De Benring. Dat geldt ook voor de cliënten van ’s Heerenloo en iedereen kan zelf zorg inkopen. Belangrijk is dat straks, mits er ruimte is, ook in De Benring gewoond kan worden zonder dat zorg nodig is. De criteria hiervoor worden nog nader bekeken en hoogstwaarschijnlijk zullen coöperatie en de zorgverlener hierin een hoofdrol spelen.

Feiten en cijfers
De appartementen binnen De Benring worden verbouwd in fases. Het complex telt nu 96 appartementen, waarvan ’s Heerenloo er 16 in gebruik heeft. Dat worden er in de nieuwe situatie 24. In november wordt op de tweede verdieping begonnen met de renovatie en verbouwing van 16. 1-kamerappartementen naar 9. 2-kamerappartementen met een aparte slaapkamer, een ruimere badkamer en een aangepaste keuken en een 1-kamerappartement. De grote algemene badkamers op de diverse verdiepingen blijven bestaan. Logistiek is bij de verbouwing heel belangrijk. De opzet is dat elke bewoner maar één keer hoeft te verhuizen naar een tijdelijk appartement. Daarvoor staan er nu appartementen leeg en is er een tijdelijke opnamestop.

Het zorghotel komt in de westelijke vleugel en telt straks één 2-kamerappartement en 5. 1-kamerappartementen. Ze zijn te vergelijken met de gastenkamers van nu. Het allerlaatst komen de appartementen voor de cliënten van ’s Heerenloo aan de beurt. De streefdatum om alles af te ronden is 30 mei 2016. Uiteindelijk zal De Benring dan 74 appartementen tellen, waarvan er 24 bewoond worden door cliënten van ’s Heerenloo.

Middendeel
Het centrale middengedeelte zoals de recreatiezaal en de andere gemeenschappelijke ruimtes blijven gehandhaafd tot alles achter de rug is. Wel wordt er nu al op aangestuurd de bewoners zo actief mogelijk te houden en ze zoveel mogelijk nog zelf te laten doen. Vrijwilligers die koffie schenken blijven, maar zijn er ook om bijvoorbeeld even een praatje te maken. Op dit moment zijn er ruim 70 vrijwilligers actief binnen De Benring. Het bestuur van de coöperatie benadrukt dat De Benring,  ook in de nieuwe situatie, niet zonder vrijwilligers  kan.
In de toekomst wordt een ruimte voor dagbesteding gerealiseerd voor mensen buiten De Benring. Ook de directe omgeving van het huis wordt onder handen genomen. Er zijn plannen voor een moestuin en een dierenweide met nachtverblijf. Hoe na afloop van de renovatie het middengedeelte zal worden ingevuld is nog een vraagteken. Ideeën zijn welkom. Welke sociale ondernemer bijvoorbeeld voelt zich geroepen?Voorzitter Derksen: “Habion als eigenaar heeft ervoor gekozen De Benring open te houden. Wij als Voorsternaren zijn verplicht om als gelijkwaardige partner hierin mee te gaan. Daarbij is de draagkracht voor de coöperatie (een vereniging van leden)  binnen Voorst belangrijk.”  “Iedereen zou eigenlijk lid moeten worden, ook en vooral jongeren om het doel van de coöperatie in stand te houden,” aldus het voorlopige bestuur, dat zich gaat inzetten om leden te werven.

Aanleunwoningen
Intussen is de verbouwing van de oorspronkelijke 18 aanleunwoningen in volle gang. Begin augustus is de oplevering van de starterswoningen die door eigenaar Habion waterdicht zijn gemaakt. Bovendien zijn de woningen voorzien van nieuwe cv-ketels en eigen energiemeters en aan de buitenkant geschilderd. De rest mogen de huurders zelf doen. De starterswoningen zijn bestemd voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. Er mogen maximaal twee personen wonen in een appartement. De huur ligt tussen € 380,- en  € 450,- per maand. In het huurcontract verplichten de bewoners zich tot het verrichten van 4 uur vrijwilligerswerk per maand voor de bewoners in De Benring.

Bron: Voorster Nieuws 6 augustus 2014

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016