De ontmoeting in 'Trefpunt Duistervoorde' begint vorm te krijgen

06 juli 2016

TWELLO.- In de gemeente Voorst komen in de verschillende dorpen allerlei initiatieven van de grond waardoor mensen zich beter ondersteund voelen in wijk en dorp. Zo ook in de wijk Duistervoorde waar bewoners van deze wijk het initiatief hebben genomen om een trefpunt te starten waar mensen elkaar ontmoeten en activiteiten worden georganiseerd voor en door de bewoners van de wijk zelf. Maar natuurlijk zijn mensen die niet uit de wijk komen van harte welkom en uitgenodigd om mee te doen!
Het trefpunt heeft een plek gevonden in het woonzorgcentrum de Martinushof.

Na de overgang van de WMO naar de gemeenten heeft de gemeente Voorst een onderzoek gedaan. Als vervolg hierop is in 2015 een buurtonderzoek gestart waaruit deze aanzet voor deze ontmoeting is voortgekomen. Hierin hebben verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samengewerkt, zoals Mens en Welzijn, Trimenzo, Zozijn, de Passerel, ’s Heeren Loo en Riwis.

Naar aanleiding van een buurtonderzoek in 2015 zijn enkele buurtbewoners samen met Trimenzo en Mens en Welzijn bezig het initiatief verder vorm te geven. Ook de Zonnebloem afdeling Twello-Zuiderwijk speelt hierbij een actieve rol. In de aanloop hiernaar toe worden activiteiten georganiseerd zoals bloemschikken, sjoelen, zingen, bingo spelen, gymnastiek en handwerken.

De verwachte opening is op 6 september a.s. Burgemeester Penninx zal de officiële handeling hiervoor verrichten om hiermee te onderstrepen dat de gemeente erg veel belang hecht aan dit initiatief. Trimenzo werkt van harte mee aan het ‘trefpunt Duistervoorde’ om daarmee  duidelijk te maken dat iedereen welkom is bij de Martinushof; er zullen meerdere verenigingen gaan ontstaan die met medewerking van Mens en Welzijn gebruik gaan maken van deze mooie voorziening. Mens en Welzijn wil mensen stimuleren om initiatieven te nemen en elkaar te ontmoeten en ondersteunt dit initiatief.

Ook IJsseldal Wonen wilde hier, als eigenaar van de Martinushof, graag aan meewerken. Zij vinden het behoren tot hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om het gebouw ook hiervoor ter beschikking te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016