De Woonzorgcoöperatie Voorst is op de goede weg

30 maart 2016

TWELLO.- Op zaterdagmorgen 19 maart werd de voorjaars-ledenvergadering van de PvdA Voorst gehouden, met een goede opkomst. Voor de pauze kwamen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde: nieuws van de afdeling, financiën, bestuursverkiezing en de actuele politieke situatie in Voorst en landelijk. De Benring moet blijven Het tweede deel van de bijeenkomst was gewijd aan de Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving. De voorzitter, dhr. Berend Derksen, en twee andere bestuursleden vertelden een boeiend verhaal over dit prachtige burgerinitiatief. Ontsproten aan de gedachte: veilig en beschermd wonen voor de ouder wordende mens in Voorst en omgeving. Daarbij geënt op de idee van de participatiesamenleving. In 2013 dreigde het verzorgingshuis ‘De Benring’ te worden gesloten. Er waren in principe 2 opties: slopen en misschien woningbouw of inrichten voor de toekomst. De keuze was voor het dorp niet moeilijk: ‘De Benring’ moet blijven! Een Woonzorgcoöperatie werd opgericht. Er volgde een intensief traject van overleg met de eigenaar, zorgverlener Trimenzo, de gemeente en anderen. Intussen is een verbouwing van het complex gaande die volgens planning dit jaar wordt afgerond. Het gebouw is straks bedoeld voor kleinschalig wonen, zorg voor mensen met een zorgindicatie van 4 of meer, sociale woonappartementen voor de vrije verhuur en appartementen voor verstandelijk gehandicapten. In totaal zijn na de verbouwing 74 appartementen beschikbaar. Vorig jaar werden de 18 voormalige aanleunwoningen verhuurd aan jongeren tegen een wat lagere huurprijs, waarbij deze ‘buren’ minimaal 4 uur per maand vrijwilligerswerk doen. Leefgemeenschap Zo moet ‘de Benring’ uitgroeien tot een breed gedragen leefgemeenschap met zorgverlening en een ontmoetingsplek voor bewoners en dorpsgenoten. E.e.a. zonder te concurreren, bijvoorbeeld met het dorpshuis waarmee men liever samenwerkt. Als PvdA Voorst wensen wij de Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving alle succes toe bij haar verdere activiteiten. Een voorbeeld ter navolging. Geslaagde Welfare in gebouw Irene

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016