Denk mee over de toekomst van de Benring

15 november 2013

De Benring aantrekkelijk als woonplek voor onze ouderen, daar tekent u toch ook voor?
U kent allemaal woonzorgcentrum de Benring. Als gevolg van allerlei ontwikkelingen verandert er veel in de wereld van wonen en zorg en dus ook voor de Benring. Zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heeren Loo en eigenaar woningcorporatie Habion willen dat de Benring toekomst heeft in Voorst. Hoe? Door met elkaar in gesprek te gaan en de gemeenschap in Voorst zelf invloed te laten uitoefenen. Er zijn de afgelopen tijd al heel wat ideeën geweest. Nu zijn we vooral benieuwd naar uw plannen en ideeën.

Brede conferentie, komt u ook?
In één dag gaan we met bewoners van de Benring, dorpsbewoners, plaatselijke ondernemers, de gemeente en andere organisaties uit Voorst in gesprek. Graag nodigen wij u uit voor een brede conferentie op woensdag 20 november in de Benring aan de Tuinstraat 51 in Voorst.  We bieden u twee mogelijkheden aan, om deel te nemen aan deze conferentie: In de middag van 14.00 - 16.00 uur of  in de avond van 19.30 - 21.30 uur

Welke inbreng hopen we van u te krijgen?
Om de tijd zo goed mogelijk te benutten, vragen wij u of u alvast wilt nadenken over de volgende vragen: Welke relatie hebt u met de Benring? Wat moet er volgens u met de Benring gebeuren? Waarom wilt u meedenken over de toekomst? Welke ideeën heeft u? Neem vooral voorwerpen mee, maak tekeningen, foto’s. Alles is welkom om uw idee kracht bij te zetten.

Wat gebeurt er na de conferentie?
Na de conferentie nemen we acht weken de tijd om alle ideeën en plannen die we hebben verzameld verder uit te werken. Ook daar hebben we alle steun bij nodig. Om de plannen samen uit te werken organiseren we in de Benring werkateliers. Hier gaan we samen met u en met architecten, bouwkundigen, vormgevers en andere deskundigen daadwerkelijk aan de slag. Aan het einde van die acht weken, dus ergens halverwege januari, ligt er een levensvatbaar toekomstplan voor de Benring. Een prachtig cadeau van alle betrokkenen voor het dorp Voorst.

Meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten voordat u mee wil doen. U kunt al uw vragen, suggesties en opmerkingen kwijt aan: Benring@habion.nl.

Meedoen? En meld u aan…
U kunt u tot uiterlijk maandag 18 novemer a.s. aanmelden voor de conferentie via email: Benring@habion.nl,  telefonisch bij Roos Bakker: 06-12217888; Willeke Janssen: 06-10584116; Dietward Bruin: 06-51358432 of door onderstaande antwoordstrook in de melkbus in de hal van de Benring te deponeren.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016