Kleurrijke ondertekening samenwerking Bolster met Benring Voorst

09 november 2016

VOORST.- Met een wedstrijdje 'vogelhuisjes pimpen' bekrachtigden de woonzorgcoöperatie Voorst, Pluryn en Habion de voorgenomen samenwerking voor De Benring. Daarna werden met dezelfde kwasten de handtekeningen gezet onder een intentieverklaring. Deze ludieke actie op zaterdag 29 oktober onderstreepte de praktijk van de afeglopen periode: jongeren van De Beele in Voorst die zich inzetten voor de ouderen in woongebouw De Benring.

Deze unieke samenwerking, waarbij leerlingen onderwijs krijgen binnen een regulier bedrijf, verkleint het gat tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De stap van school direct naar een zelfstandige stage kan groot zijn. Dankzij deze samenwerking krijgen leerlingen van De Bolster de kans om in kleine (begeleide) stapjes, op een veilige en vertrouwde manier verder te komen. School voor speciaal onderwijs De Bolster, gevestigd op het terrein van orhopedagogisch behandelcentrum De Beele, zoekt voortdurend naar mogelijkheden om individuele leerwerktrajecten te starten voor leerlingen. Het liefst midden in de samenleving. Dit initiatief vanuit de woonzorgcoöperatie kwam dan ook als geroepen.
De jongeren hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, als gevolg van een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Bij De Benring helpen ze mee bij het schenken van koffie en thee, in het groenonderhoud en de schoonmaak. Binnenkort gaan jongeren ook aan de slag in de catering. Een decent zorgt voor de begeleiding. Met deze waardevolle werkervaring op zak, hebben de leerlingen de mogelijkheid op school een branchecertificaat of diploma te behalen. Dat vergroot hun kansen op werk aanzienlijk.
De Benring is eigendom van ouderenhuisvester Habion, woonzorgcoöperatie Voorst heeft het eigenaarschap. Beide streven naar verbinding met het dorp en leveren vanuit maatschappelijk oogpunt graag een bijdrage aan de leerwerkplekken. De samenwerking past ook perfect binnen het project 'Een tweede jeugd voor De Benring', waarin gezelligheid, veiligheid en samenredzaamheid centraal staan. De jongeren brengen met hun 'reuring' in en om het gebouw. De bewoners vinden hetfantastisch om jongeren te ontmoeten. Oud en jong worden verbonden. Ook zijn vooroordelen over de jongeren van De Beele verdwenen. De bewoners zijn er inmiddels van overtuigd dat er bij De Beele mooie dingen gebeuren: 'De jongeren zijn echte kanjers!'

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016