Kwaliteit in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie

08 maart 2017

TWELLO.- Trimenzo biedt nu zo’n vier jaar verpleeghuiszorg in de gemeente Voorst. Dit doet zij naast de ‘gewone’ zorg in de woonzorgcentra en de thuiszorg. Een goed moment om samen met directeur-bestuurder Henk Jan van Essen stil te staan bij zijn visie op deze zorgvorm en op de landelijke ontwikkelingen.

In de afgelopen paar jaren moest Trimenzo door de veranderingen in het landelijke zorgbeleid, haar traditionele en stabiele organisatie met drie verzorgingshuizen en lichte thuiszorg in een zeer korte tijd omvormen naar een organisatie met verpleeghuiszorg en complexe thuiszorg. Directeur Henk Jan van Essen vertelt hierover: ‘Ik heb erg veel bewondering voor de medewerkers, vrijwilligers en het management die deze verandering vorm hebben gegeven. Het was een tijd van omscholen, verbouwen en reorganiseren. Dat dit gelukt is blijkt uit het feit dat Trimenzo in de gemeente Voorst de grootste aanbieder is voor de thuiszorg en inmiddels zes afdelingen Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie heeft, waarvan vijf in de Martinushof in Twello en één in de Benring in Voorst. Na de nieuwbouw van het Grotenhuis een aantal jaren geleden hebben de gebouweigenaren en samenspraak met ons nu ook de Martinushof en de Benring gerenoveerd. De gebouwen voldoen dus weer aan de eisen van deze tijd. In de Benring is er wel veel veranderd. Dit is nu een woongebouw waar het ook mogelijk om zelfstandig een appartement te huren met of zonder zorg’.

Brandbrief Hugo Borst en kwaliteitskader zorg
In de komende jaren is er landelijk een enorme groei van het aantal mensen met dementie te verwachten. Dit is een logisch gevolg van de vergrijzing. We gaan dieper in op de zorg voor ouderen met dementie in relatie met de brandbrief van Hugo Borst. Op grond daarvan heeft de staatssecretaris recent een kwaliteitskader heeft geschreven. In dit kwaliteitskader staat vermeld dat verpleeghuizen moeten trachten op een groep van acht bewoners minimaal één professional aanwezig te laten zijn en daarnaast één vrijwilliger of mantelzorger of stagiaire. Daarnaast vindt de staatssecretaris dat bestuurders ook regelmatig hun gezicht moeten laten zien in de dagelijkse zorgverlening. We stellen Henk Jan dan ook de vraag hoe Trimenzo hier invulling aangeeft.

‘Op de piekmomenten in de zorgverlening, zoals de ochtend- en avonduren, zijn er altijd twee professionele medewerkers aanwezig in een woongroep van acht bewoners. Daarnaast biedt de organisatie jaarlijks ruimte aan grote groepen stagiaires. Zij zijn buiten de piekmomenten inderdaad vaak de tweede persoon in de groep naast familieleden en vrijwilligers. In toenemende mate zie ik ook dat familieleden actief participeren in de groep. Over het uitvoeren van het nieuwe kwaliteitskader is Henk Jan duidelijk: ‘Helaas trekt de staatsecretaris hier maar 100 miljoen euro vooruit. Dit lijkt veel geld maar onze brancheorganisatie Actiz heeft uitgerekend dat het landelijk volledig uitvoeren van het kwaliteitskader het tienvoudige zou kosten’.

De directeur helpt mee
Bij de afdelingen Kleinschalige wonen staat het gewone dagelijkse leven centraal in de activiteiten. Er wordt gekookt, de was wordt gedaan en gevouwen, de krant gelezen en er heerst rust en gezelligheid. Een medisch/paramedisch team ondersteunt de verpleging en verzorging. Henk Jan van Essen is tevreden met de kwaliteit zoals deze op dit moment geboden wordt.

Over het regelmatig aanwezig zijn van de bestuurder bij het primair proces is hij duidelijk. ‘Dat is de normaalste zaak van de wereld. Ikzelf ben naast bedrijfskundige ook verpleegkundige. Het is in de afgelopen tijd wel eens voorgekomen dat ik bijvoorbeeld tijdens een griepgolf onder medewerkers mijn oude vak weer opgepakt heb en een paar diensten meedraaide in de wijkteams. Erg goed om te doen, je krijgt goed zicht op hoe de cliënten tegen de kwaliteit van zorg aankijken en ziet wat er leeft en speelt in de teams. Ook bezoek ik periodiek alle teams tijdens hun werkoverleg en in de zomermaanden kook ik bij alle kleinschalige woonvormen’.

Zorgen om collega’s
Hoewel hij van mening is dat Trimenzo binnen de mogelijkheden goede kwaliteit biedt, zou hij de medewerkers wat meer rust gunnen in hun werkdag. Hij constateert dat door alle bezuinigingen in de afgelopen jaren de collega’s steeds harder moeten werken. In de wetenschap dat iedereen tegenwoordig tot 67 jaar moet doorwerken, maakt hij zich daarover wel zorgen. Ook vindt hij het zorgelijk dat er in toenemende mate financiële middelen weglekken naar allerlei vormen van bureaucratie. ‘Iedere keer als er ergens in Nederland een misstand is dan duikt de media hierop en worden er door de overheid nieuwe eisen gesteld aan de verpleeghuiszorg die dan weer leiden tot allerlei vormen van registratie. Ik hoop dat alle beloftes die nu gedaan worden in verkiezingstijd voor meer geld voor de zorg ook daadwerkelijk zullen komen. Trimenzo zal deze middelen dan ook rechtstreeks in gaan zetten in de dagelijkse zorgverlening en niet in leiding of staf’. De organisatie heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd in het management en de bestuurder constateert dat de teams in toenemende mate zelfsturend worden. ‘Het is goed om te zien dat elk team dit jaar een eigen jaarplan heeft met vele kwaliteitsdoelstellingen’.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016