Martinushof zorgt voor gezinssfeer

08 december 2015

Kleinschalig wonen is de trend in woon-zorgcentra. In Twello komen twee afdelingen voor ieder acht bewoners.

Woon-zorgcentrum de Martinushof in Twello gaat opnieuw een etage verbouwen. Een gang waar nu negentien ouderen permanent wonen, wordt omgevormd tot twee afdelingen voor kleinschalig wonen.

Bij kleinschalig wonen hebben mensen net als nu een eigen kamer, maar in plaats van één centrale, gemeenschappelijke ontmoetingsplek voor de hele Martinushof, hebben de bewoners dan een 'eigen' woonkamer op de afdeling. ,,Bewoners vormen met zijn achten een soort gezin, waarbij bijvoorbeeld samen koken een onderdeel is van de activiteiten'', zegt Gerard Küpers, manager Wonen&Zorg van Trimenzo. ,,Zeker voor mensen met dementie is dat prettig, want zoiets als aan de keukentafel aardappels schillen, dat kennen ze van vroeger. Ander voordeel is dat er op die afdelingen vast, meer gespecialiseerd personeel werkt. Dus hebben de bewoners te maken met een beperkt aantal, vertrouwde gezichten."

Veel animo

Het is niet de eerste ombouw naar kleinschalig wonen in de Martinushof. In de afgelopen jaren werden al 32 plekken gerealiseerd. ,,Er is veel animo voor deze kleinschalige woonvormen. Zelfs zoveel dat we er een wachtlijst voor hebben moeten aanleggen, en die wordt langer", zegt Küpers.

Behalve het grote animo, was ook de huidige staat van de afdeling reden voor de verbouwing. ,,Ja, die is heel erg aan een opknapbeurt toe", zegt Küpers. ,,Aanvankelijk wilden we daarom dit jaar al gaan verbouwen, maar de bewoners gaven aan op te zien tegen de verhuizing. Doordat we een jaar gewacht hebben, zijn die bezwaren goeddeels verdwenen. Nieuwe bewoners hebben we van tevoren ook gemeld dat er een verbouwing aan zou komen."

Zeven bewoners verhuizen straks intern, naar het voormalige zusterhuis in de Martinushof. Het grootste deel van de cliënten verhuist tijdelijk naar de Benring; het verplegend personeel verhuist daar ook mee naar toe.

De meeste van deze cliënten keren uiteindelijk terug naar de Martinushof.

De negentigjarige mevrouw Brummel verhuist waarschijnlijk maar één keer, naar het Grotenhuis. Daar ziet ze niet tegenop. Niet tegen het gedoe van een verhuizing - 'nee hoor, dat zal vast goed gaan' - en ook niet tegen het wonen op een andere plek: ,,Het is hier goed, en dat zal het daar vast ook zijn. Het schijnt dat ik daar een iets grotere kamer krijg, maar dat scheelt mij niet zoveel", zegt Brummel opgewekt.

Als alles volgens planning verloopt, begint bouwbedrijf Nikkels in maart volgend jaar met de verbouwing. Begin juni moeten de twee afdelingen klaar zijn.

Bron: de Stentor 8 december 2015

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016