Onderzoek particuliere woonzorgvoorziening in Hunderen

12 maart 2014

TWELLO - Een nieuwe bestemming voor het mooie Hunderen en uitbreiding van de mogelijkheden om ouderen in de regio hoogwaardige zorg te bieden. Dit zijn enkele uitgangspunten van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt naar herbestemming van het huis Hunderen en het naastgelegen koetshuis.

De Klinkenberggroep en Trimenzo doen in nauwe samenwerking met Geldersch Landschap en verschillende betrokkenen en deskundigen een onderzoek naar de mogelijkheid om Hunderen om te vormen tot een particuliere woon- en zorgvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen en/of problemen ten aanzien van het voeren van de regie over het leven. Een zorgvorm waaraan, in de sterk veranderende wereld van de zorg, steeds meer behoefte gaat bestaan nu als gevolg van het regeringsbeleid de traditionele verzorgingshuiszorg langzamerhand verdwijnt.
De adviseurs van de Klinkenberggroep hebben veel kennis en ervaring op het gebied van het exploiteren van dergelijke woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen. Uitgangspunt vormt hierbij de kwaliteitseisen van de landelijke branchevereniging NeVeP, die streeft naar een goede landelijke spreiding van kwalitatief hoogwaardige particuliere woonzorgvoorzieningen. Trimenzo wil als lokale zorgorganisatie, die sterk verankerd is in de gemeente Voorst, graag zorg bieden aan alle mensen met een zorgvraag binnen haar werkgebied en aan zorgvragers in alle inkomensklassen. Zij ziet deze vorm van zorg als een goede aanvulling op de huidige thuiszorg en de zorg in haar drie woonzorgcentra. Daarnaast zorgt dit nieuwe project voor extra werkgelegenheid in de gemeente.
Of de plannen die nu voorliggen haalbaar zijn zal in de komende periode blijken. Nadat twintig jaar lang een internaat gevestigd was in het huis en het koetshuis, wordt Hunderen op dit moment gebruikt als trouwlocatie en biedt het onderdak aan gezelschappen en bedrijven voor bijvoorbeeld familiedagen of vergaderingen. Op www.huishunderen.nl is de voortgang van dit project te volgen.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016