Opnamestop Benring opgeheven

24 september 2015

VOORST- De verbouwing van de Benring vordert gestaag. In september is de tweede fase van de in totaal vijf verbouwfasen, opgeleverd. De bewoners konden terugkeren naar mooi verbouwde appartementen. Met de realisatie van deze fase komt er een einde aan de tijdelijke opnamestop die was ingesteld en kunnen er weer mensen met een verzorgingshuisindicatie in de Benring komen wonen. De verbouwing van de Benring vordert gestaag. In september is de tweede fase van de in totaal vijf verbouwfasen, opgeleverd. De bewoners konden terugkeren naar mooi verbouwde appartementen. Met de realisatie van deze fase komt er een einde aan de tijdelijke opnamestop die was ingesteld en kunnen er weer mensen met een verzorgingshuisindicatie in de Benring komen wonen.

Voortgang verbouwingen
Het sanitair in de appartementen is compleet vernieuwd, de installaties vervangen en alles zit weer mooi in de verf. De laatste hand wordt nu gelegd aan de nieuwe woonkeukens die in de centrale hallen zijn gemaakt. Hier kunnen mensen gezellig zitten en als men dat wenst zelf of onder begeleiding kookactiviteiten. Uiteraard kan men er ook gewoon voor kiezen om in de eigen woning te eten.

Ook is er een mooie ruimte voor dagbesteding in de Benring. Deze is ook bedoeld voor mensen die liever nog even thuis willen blijven wonen maar wel overdag naar de Benring willen komen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de wijkverpleegkundige van Trimenzo. De aanvraag van vergoedingen voor dagbesteding verloopt via de gemeente.

Weer plaats voor nieuwe bewoners
Voor de inwoners van de gemeente Voorst kan Trimenzo de verheugende mededeling doen dat er weer enkele van deze mooie nieuwe appartementen beschikbaar zijn. Dit betekent dat de opnamestop die voor de Benring was ingesteld, nu is opgeheven. Tot medio 2016 zal het wonen nog zijn op basis van een passende indicatie voor een Zorgzwaartepakket (ZZP) met verblijf. Om voor deze appartementen in aanmerking te komen heeft u een ZZP 4 of hoger nodig. Dit houdt het volgende in:
• ZZP 4: hier is sprake van als extra ondersteuning nodig is bij de regie over het leven. De mantelzorg moet in toenemende mate bijstaan om het dagelijkse leven te organiseren;
• ZZP 5: een geriater of ouderengeneeskundige heeft een diagnose gesteld dat er sprake is van een problemen met het geheugen zoals dementie;
• ZZP 6: er zijn ernstige lichamelijke klachten die het zelfstandig wonen vrijwel onmogelijk maken.

Mocht u denken dat u of uw familielid hiervoor in aanmerking komt, dan is het mogelijk dat een medewerker van Trimenzo op bezoek komt om dit met u door te spreken. Zij kan u ook adviseren hoe een indicatie aangevraagd kan worden. Uiteraard kunt u hiervoor ook terecht bij uw huisarts of specialist. En als er sprake is van een ziekenhuisopname, dan zijn daar transferverpleegkundigen die hierbij kunnen helpen maar ook dan kan de wijkverpleegkundige op bezoek komen.

Zorgappartementen in de vrije verhuur
Vanaf medio 2016 wordt de stap naar het scheiden van wonen en zorg gemaakt en zijn de appartementen in de Benring ook in de vrije verhuur beschikbaar. Ook ouderen zonder zorgindicatie kunnen dan in de Benring wonen. De woningtoewijzing en verhuur verloopt via de lokale Woonzorgcoöperatie Voorst e.o. Zo nodig biedt Trimenzo zorg en ondersteuning op thuiszorgbasis. Wilt u meer weten over wonen en/of zorg in de Benring dan kunt u contact opnemen met Trimenzo via (0571) 28 36 00.

Bron: Voorster Nieuws woensdag 9 september 2015

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016