Plaats voor jong en oud in de Benring

22 januari 2014

VOORST - De aanleunwoningen in De Benring in Voorst moeten geschikt worden gemaakt voor jongerenhuisvesting. Dat is een van de concrete ideeën die dinsdag werden gepresenteerd om het wooncomplex aan de Tuinstraat nieuw leven in te blazen.

De Benring, eigendom van woningcorporatie Habion, wordt nu gebruikt door zorginstanties Trimenzo en 's Heeren Loo. Er wonen ouderen en gehandicapten. Door overheidsbezuinigingen bestaat het traditionele verzorgingshuis straks echter niet meer.

Afgelopen najaar konden inwoners van Voorst suggesties geven om het gebouw in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. Dat leverde duizend ideeën op. Die plannen zijn de afgelopen tijd geordend, zo werd dinsdag verteld tijdens een informatiebijeenkomst. De rode draad is dat De Benring nieuwe stijl een plek wordt voor jong en oud. Ouderen kunnen daar woonruimte huren, terwijl er ook plek blijft voor gehandicapten. Er is reeds een aantal kamers ingericht als zorghotel. Mensen kunnen daar tijdelijk zorg ontvangen. Ook dagopvang is een optie. Naast die zorgfuncties kan het gebouw ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo wil een aantal jongeren graag dat de reeds jaren leegstaande aanleunwoningen geschikt worden gemaakt voor jongeren. Ook werd gesuggereerd om in het pand een winkel te vestigen. Daarnaast is er ruimte voor bijeenkomsten van verenigingen. Om de plannen uit te voeren werd het idee geopperd om een coöperatie op te richten. Leden van de coöperatie - inwoners van Voorst - bepalen dan zelf wat er in De Benring gebeurt. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Planning is om na de zomer tot uitvoer over te gaan.
 

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016