Ruim 200 belangstellenden 'tekenen mee'-Tal van ideeën voor toekomst Benring

27 november 2013

VOORST - ‘Maak er appartementen in voor starters, stel het restaurant open voor de buurt, vestig er een steunpunt in voor de VVV en een WMO-loket van de gemeente’. Dit waren slechts enkele van de talrijke ideeën, die over tafel kwamen bij de brede conferentie over de toekomst van de Benring in Voorst. Daarvoor hadden zich op woensdag 20 november zo’n 200 belangstellenden aangemeld.

Bewoners van de Benring zelf, maar ook veel betrokken inwoners, wethouders en ambtenaren van de gemeente, huisartsen en diverse bedrijven en organisaties. ‘Fijn dat we mogen meedenken, want de Benring moet natuurlijk wel blijven’, was een veelgehoorde reactie. In groepen gingen de belangstellenden onder leiding van of een medewerker van Trimenzo of ’s Heerenloo of Habion aan de slag. Veel verschillende ideeën kwamen op tafel: Van buurtrestaurant tot bed- en breakfast, van werkplaats waar ouderen jongeren iets leren: bijvoorbeeld banden plakken tot hospice en mortuarium, mogelijkheden maar ook onmogelijkheden werden geopperd. De brede conferentie voor de toekomst van de Benring werd georganiseerd door de drie partijen die actief zijn in de Benring: zorgorganisaties ’s Heerenloo en Trimenzo en gebouweigenaar woningcorporatie Habion. Zij onderzoeken samen met bewoners, inwoners van Voorst, plaatselijke ondernemers en organisaties & verenigingen hoe dit gebouw ook in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor de Voorster gemeenschap.

Handen uit de mouwen
De betrokkenheid in het dorp Voorst bleek groot. Bewoners van de Benring en inwoners van het dorp waren enthousiast over het feit dat ze kunnen meedenken over de toekomst van de Benring. De huisartsen maar ook de ouderen uit Voorst hielden een pleidooi voor behoud van ouderenhuisvesting, als het niet meer als verzorgingshuiszorg kan, dan maar de mogelijkheid bieden om het appartement te huren in combinatie met thuiszorg en een goed welzijnsaanbod. Over één ding waren de aanwezigen het roerend eens: de Benring moet blijven. ‘Dat kan natuurlijk alleen als iedereen de handen uit de mouwen steekt. Vanaf nu tot in januari worden bijvoorbeeld op werkdagen van negen uur in de ochtend tot vijf uur ’s middags werkateliers in de Benring gehouden. Daar is iedereen van harte welkom om mee te denken en mee te tekenen’, vertelden de drie directeuren van de betrokken organisaties, die afzonderlijk de ochtend-, middag- en avondsessies openden. Op 21 januari presenteren de partners een toekomstplan voor de Benring, waarvan vervolgens de haalbaarheid wordt getoetst. Vanaf de tweede helft van 2014 vindt de realisatie van de plannen plaats.

Nieuwe tijden
De tijden veranderen. Zorghuizen veranderen mee. Dat geldt ook voor De Benring. Woningcorporatie Habion wil samen met haar partners gebouwen veranderen in vitale woon- en leefgemeenschappen en zo klaarmaken voor de toekomst. Bij voorkeur met alle betrokkenen uit de lokale gemeenschap, voor wie het gebouw van grote betekenis kan zijn. De Benring is het eerste huis dat op deze manier een tweede jeugd krijgt. Dit project maakt onderdeel uit van een experiment dat Habion nog op drie andere locaties start. Meetekenen in de Benring? Dat kan op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur aan de Tuinstraat 51. Heeft u nog ideeën of plannen? Mailen kan ook: Benring@habion.nl.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016