Veel enthousiasme bij bespreking wooncencept de Benring

29 januari 2014

VOORST - Twee keer een uitpuilende recreatiezaal, gloedvolle presentaties, een enthousiaste burgemeester Penninx van Voorst. Het overtrof de stoutste verwachtingen van de organisatoren. “Met een opkomst van zo’n vierhonderd mensen is wel duidelijk hoezeer Voorst hecht aan het openhouden van de Benring”, vertelde een van de aanwezigen. Op 21 januari vond de presentatie plaats van het voorlopige woonconcept van de Benring. Zoals eerder vermeld waren er zo’n duizend ideeën bijeengebracht. Al die ideeën vormen input voor een concept plan, dat letterlijk vol verve uit de doeken werd gedaan.

Wanneer krijgen we de sleutel?
Zoals gemeld zat er veel vaart in het programma. Na een overdonderend begin van Peter Boerenfijn, die de voorste rijen behoorlijk deed schrikken met een virtueel exploderend bejaardenhuis, werd het concept uitgelegd. Daarna kregen de jongeren het woord. Zij bleken al heel ver met hun plannen en wisten die inspirerend en overtuigend te brengen, met enkele ‘open doekjes’ als gevolg. De jongeren willen het liefst morgen aan de slag: “Wanneer kunnen we de sleutel krijgen?” Het Voorster Belang hield, mede namens het Dorpshuis, een pleidooi om er vooral samen een succes van te maken. Want ‘als we niks doen, verdwijnt de Benring langzaam’. Er werd ook benadrukt het proces de tijd te gunnen. ‘Haastige spoed is zelden goed’.
Indrukwekkend en realistisch was het verhaal van Ad Pijnenborg, (mede-)oprichter en voortrekker van een succesvolle zorgcoöperatie, met als motto: Wonen voor ouderen zonder zorgen met zorg. “Een organisatievorm als een coöperatie is het overwegen waard. Bereid je wel goed voor, maar begin gewoon! Je kunt veel bereiken, als je maar steeds je belang voor ogen houdt.”
Wat vond Voorst zelf?
Naast mensen die zich direct wilden aanmelden bij een mogelijk op te richten coöperatie, was er ook wat begrijpelijke voorzichtigheid. Wie is financieel verantwoordelijk?, was een belangrijke vraag, want uiteindelijk draait het ook om geld. Het Voorster Belang liet daarop weten, ook graag betrokken te willen worden bij de op te stellen business case. “Die moet ook van Voorst komen.” Bestuurder Boerenfijn van Habion deed daar niet ingewikkeld over: “Natuurlijk, iets wat van Voorst is, is niet van Habion.”
Het concept in vogelvlucht
Het voorlopige plan bestaat uit wonen voor ouderen, wonen voor jongeren en de verbinding tussen die twee. Bij wonen voor ouderen horen begrippen als veiligheid, betaalbaarheid, zorg en keuzemogelijkheden in wonen. Wonen voor jongeren kan in de aanleunwoningen. Ook hier is de betaalbaarheid belangrijk. De jongeren gaven daarbij zelf aan dat ze graag iets voor de ouderen betekenen. Belangrijk onderdeel van het concept is verder de verbinding. Niet alleen tussen de jongeren en de ouderen, maar in feite met de hele Voorster gemeenschap. Kernbegrippen bij de verbinding zijn activiteiten, sociaal ondernemerschap en ontmoeten. Onder dit concept staan vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ze vormen gezamenlijk de basis onder het plan: 1. Verenigingsleven als belangrijke schakel. 2. Sociaal ondernemerschap: café, lunchroom, winkel enzovoort. 3. Opvang/werktuin voor dagbesteding, werk, dagritme voor mensen in het dorp. 4. Kom logeren.nl. Nieuw concept, waarbij kamers kortstondig worden verhuurd.
Voor Habion is De Benring in Voorst een pilot project. Landelijk staan nog ruim 75 soortgelijke huizen op de lijst. Alle reden voor Habion om dit project samen met Voorst tot een succes te maken. Het gemeentebestuur van Voorst reageert ook enthousiast op de plannen. Wethouder Jan van Muyden: De gemeente wil meedoen en pleit: “Laat het uit Voorst zelf komen, zodat er iets ontstaat waar iedereen zich thuis voelt.” De komende acht weken worden de plannen verder concreet gemaakt. Iedere donderdag is het werkatelier open voor belangstellenden, die hun steentje willen bijdragen. Mail naar: benring@habion.nl. Meer info op: www.een2ejeugd.nl 
 

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016