Stichting Steunfonds Het Grotenhuis

Doelstelling

Stichting Steunfonds Het Grotenhuis heeft tot doel het behartigen van de belangen van ouderen.

De stichting wil bijdragen in voorzieningen in de zorglocaties het Grotenhuis in Twello en de Benring in Voorst welke niet door Trimenzo kunnen worden betaald uit de regeuliere middelen verstrekt door het zorgkantoor. Om dit te kunnen doen zijn giften en legaten van harte welkom.

RSIN/fiscaal ANBI nummer: 006791657
KvK nummer: 41039436
Banknummer: NL90RABO0362886784
Secretariaat: Raccordement 126, 7391 BT  Twello

Bestuur
Voorzitter: mevrouw A.S. van der Hooft-Ouwerkerk
Secretaris: de heer G. Bruines
Penningmeester: de heer D.J. Dalhuisen
Lid: mevrouw G.J. Hensbergen-Smies
Lid: de heer S.F.M. Haarsma

Het bestuur ontvangt geen beloningen.

Activiteiten in 2015

 • gordijnen salon voor de filmclub in het Grotenhuis
 • 4 tafels restaurant het Grotenhuis
 • steamer restaurant het Grotenhuis
 • TV, DVD en wasmachine voor afdeling kleinschalig wonen in de Benring
 • familietafel en acht stoelen voor afdeling kleinschalig wonen in de Benring
 • foto's ten behoeve van de Badijkhof
 • naamletters ten behoeve van de Badijkhof

Activiteiten in 2016

 • tuinstoelen, kussens en tuintafels de Benring
 • duo-fiets de Benring
 • duo-fiets het Grotenhuis
 • kunstkerstbomen de Benring en het Grotenhuis
 • letterborden de Badijkhof

Activiteiten 2017

 • vloerbedekking 21 appartementen het Grotenhuis
 • tuinrenovatie de Badijkhof
 • tovertafel, ballendekens en Paro de zeehond voor afdeling kleinschalig wonen in de Benring

Geplande activiteiten 2018

 • vloerbedekking 10 appartementen het Grotenhuis
 • keuken dagbestedingsruimte het Grotenhuis
 • acht fauteuils ten behoeve van de afdeling kleinschalig wonen de Benring
 • zonwering de suite het Grotenhuis
 • meubels atrium Badijkhof
 • welzijnsactiviteiten de Benring/het Grotenhuis

Financiële verantwoording 2017

Uitgaven
t.b.v. het Grotenhuis           €    73.135,--
t.b.v. Badijkhof                    €    28.000,--
t.b.v. de Benring                 €    16.766,--
bankkosten                         €         139,--

Totale uitgaven:                  € 118.040,--

Inkomsten
gift van Stichting Het Grotenhuis:                   €  150.000,--

In de bestuursvergadering van 9 mei 2018 is de financiële verantwoording goedgekeurd en vastgesteld.

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016