Stichting Steunfonds Het Grotenhuis

Doelstelling

Stichting Steunfonds Het Grotenhuis heeft tot doel het behartigen van de belangen van ouderen.

De stichting wil bijdragen in voorzieningen in de zorglocaties het Grotenhuis in Twello en de Benring in Voorst welke niet door Trimenzo kunnen worden betaald uit de regeuliere middelen verstrekt door het zorgkantoor. Om dit te kunnen doen zijn giften en legaten van harte welkom.

RSIN/fiscaal ANBI nummer: 006791657
KvK nummer: 41039436
Banknummer: NL90RABO0362886784
Secretariaat: Raccordement 126, 7391 BT  Twello

Bestuur
Voorzitter: mevrouw A.S. van der Hooft-Ouwerkerk
Secretaris: de heer G. Bruines
Penningmeester: de heer D.J. Dalhuisen
Lid: mevrouw G.J. Hensbergen-Smies
Lid: de heer S.F.M. Haarsma

Het bestuur ontvangt geen beloningen.

Activiteiten 2018

 • vloerbedekking 6  appartementen Het Grotenhuis
 • keuken dagbestedingsruimte Het Grotenhuis
 • 8 fauteuils ten behoeve van Kleinschalig Wonen De Benring
 • zonwering suite Het Grotenhuis
 • meubels atrium Badijkhof
 • welzijnsactiviteiten De Benring/Het Grotenhuis
 • biljart Badijkhof
 • zonwering De Benring

Geplande activiteiten 2019

 • vloerbedekking restant appartementen Het Grotenhuis
 • welzijnsactiviteiten De Benring
 • eetkamerstoelen met heffunctie ten behoeve van Kleinschalig Wonen …De Benring
 • diverse aanpassingen ten behoeve van Kleinschalig Wonen…De Benring
 • tafels/stoelen Badijkhof
 • 2 rolstoelen Badijkhof

Financiële verantwoording 2018

Uitgaven
t.b.v. het Grotenhuis                         €    38.160,--
t.b.v. Badijkhof                                  €    14.255,--
t.b.v. de Benring                               €     8.425,--
bankkosten / bestuurskosten            €         262,--

Totale uitgaven:                                €    61.102,--

Ontvangsten
gift van Stichting Het Grotenhuis:     €    50.000,--

In de bestuursvergadering van 7 mei 2019 is de financiële verantwoording goedgekeurd en vastgesteld.