Cliëntenraad

Trimenzo vindt het van groot belang om de mening van haar cliënten te horen en deze mee te kunnen nemen in haar beleid. Daarom heeft Trimenzo een cliëntenraad die de belangen behartigt van de bewoners van de woonzorgcentra en de cliënten van de thuiszorg.

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het management van Trimenzo over de onderwerpen die spelen binnen de woonzorgcentra en thuiszorg en over het beleid van Trimenzo. De cliëntenraad kan het beleid van Trimenzo beïnvloeden door gebruik te maken van haar adviesrecht. De afspraken tussen Trimenzo en de cliëntenraad zijn vastgelegd in het regelement cliëntenraad en de overeenkomst cliëntenraad.

Voor meer informatie over de cliëntenraad van Trimenzo kunt u zich wenden tot de voorzitter Peter Bothof via clientenraad@trimenzo.nl of lees hier onder het informatieblad.